ÖSYM, Özürlü Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) girecek işitme engelli adaylar için işaret dili ile görüntülü, görme engelli adaylar için ise sesli kılavuz hazırlayarak internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar ÖMSS ile ilgili ayrıntılı bilgiye, ''http://www.osym.gov.tr/belge/1-13171/2012-omss-ozurlu-memur-secme-sinavi.html'' internet adresinden ulaşabilecek.

Özürlü adayların gireceği sınavda adaylara kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan sesli ve görsel kılavuzda, sınava ilişkin tüm bilgiler yer alıyor.

ÖMSS Sınav başvuruları, 2 Mart 2012 tarihine kadar kılavuzda belirtilenler doğrultusunda yapılacak.

ÖMSS KILAVUZU BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ


ÖMSS'YE NE ZAMAN BAŞVURULACAK:


20 ŞUBAT-2 MART 2012

ÖMSS'DE SADECE KURAYA KATILACAKLAR İÇİN BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN:

14-25 MAYIS 2012

ÖMSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN

29 NİSAN 2012
SINAV SAATİ : 10.00


ÖMSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR

25,00 TL
(SINAV ÜCRETİ SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN 100,00 TL’DİR. 25,00 TL ADAY TARAFINDAN 20 ŞUBAT-2 MART 2012 TARİHLERİ ARASINDA İLGİLİ BANKALARA YATIRILACAKTIR 75,00 TL İSE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN ÖSYM HESABINA YATIRILACAKTIR.)

SADECE KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

10,00 TL
(BU ÜCRET ADAY TARAFINDAN 14-25 MAYIS 2012 TARİHLERİ ARASINDA İLGİLİ BANKALARA YATIRILACAKTIR.)

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL

ÖMSS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

  • ÖMSS, 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
  • Sınavda adaylara özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır.
  • Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.
  • ÖMSS ve kuraya; 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporları ile belirlenmiş olan adaylar başvurabileceklerdir. Özürlü sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az özürlü olduğu belirtilen adaylar ÖMSS ve kuraya başvuramazlar.
  • İlköğretimden sonra ortaöğretim düzeyinde öğretime devam etmeyip Millî Eğitim Bakanlığı İş Okulundan mezun olanlar kuraya başvuramayacaklardır. Bu adaylar ve ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olanlar, ÖMSS’ye ortaöğretim düzeyinden başvurarak sınava gireceklerdir.
  • ÖMSS ve kuraya katılmak isteyen adaylar, ÖMSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde (ÖMSS için 20 Şubat-2 Mart 2012, kura için 14-25 Mayıs 2012) ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler.
Adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne giderken aşağıda belirtilen evrakı yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
1) ÖMSS Aday Başvuru Formu
2) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen özürlü sağlık kurulu raporları 5
3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim
düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî
belge/belgeleri
6) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun
olabilecek durumda olan zihinsel özürlü adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları,
mezun olacakları/oldukları zihinsel özürlülere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir resmî belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)

Adayların ÖSYM Başvuru Merkezine giderken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında
bulundurmaları zorunludur:
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli
tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi
2) Doldurulmuş ÖMSS Aday Başvuru Formu
3) Özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim
edilecektir.)
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası
olduğunu belirtir raporları
5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu
öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge) 6
6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
7) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

ÖMSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
Güncel Sosyoekonomik Konular 6

ÖMSS PUAN TÜRLERİ VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI

ÖMSS PUAN TÜRÜ GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR
ÖMSSP1 (Ortaöğretim Düzeyi) 0,50 0,50
ÖMSSP2 (Ön Lisans Düzeyi) 0,50 0,50
ÖMSSP3 (Lisans Düzeyi) 0,50 0,50

0 yorum:

Yorum Gönder