2011 Ek-Yerleştirme Ne Zaman

0 yorum
ÖSYM Başkanı Ali Demir, 19 Ağustos 2011’de açıklanan üniversiteye yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi, 60 bin kontenjanın boş kaldığını söyledi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in verdiği bilgilere göre, yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim/ öğretim programlarında 378 bin 693 lisans, 277 bin 248 önlisans olmak üzere toplam 655 bin 941 kontenjan için tercih yapıldı. Yerleştirme sonucu, 58 bin 433 kontenjan boş kaldı.


  Özelde doluluk yüzde 78
Açık öğretim programlarına 87 bin 138 lisans ve 104 bin 521 önlisans olmak üzere toplam 191 bin 659 aday yerleştirildi. Türkiye genelinde kontenjanların yüzde 91’i dolduruldu, geri kalan yüzde 9’luk boş kontenjan da ek yerleştirme ile doldurulacak. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 95’ine, vakıf üniversitelerinin ise yüzde 78’ine yerleştirme yapıldı. Engelli olarak müracaat eden toplam 2 bin 694 adaydan 1229’u bir üniversiteye girme hakkı kazandı.

Tekrarda başarı yüzde 50
8 bin 381 okul birincisi adaydan 6 bin 912’si üniversitelere yerleştirildi. Bu adayların yaklaşık yüzde 18’i üniversiteye giremedi. Daha önce bir yükseköğretimi bitirdiği halde tekrar sınava giren 74 bin 285 adaydan sadece 24 bin 492’si yeniden üniversitelere girebilme şansı yakaladı. Sınava iki veya daha fazla defa giren, ancak önceki yıllarda bir yükseköğretim programına yerleşmemiş 518 bin 241 adaydan 283 bin 467’si bu yıl üniversitelere girme hakkını kazandı. Daha önce bir yükseköğretim programına kaydolmuş olan 398 bin 487 adaydan 125 bin 824’ü tercihleri doğrultusunda yeni yükseköğretim programlarına yerleşti.
2011 LYS yerleştirme sonuçları 19 Ağustos 2011 tarihi itibariyle açıklandı. Kimi adaylar bir üniversiteye yerleşebilirken kimi adaylar da açıkta kaldı. ÖSYM, açıkta kalan ve bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen adaylara 2. tercih hakkı sunacak.Üniversite kayıtlarının bitmesinden sonra, kayıt sonrası boş kalan kontenjanlar ile yerleştirme sonucu boş kalan kontenjanlar bir araya getirilerek 2011 LYS Ek Yerleştirme Kılavuzu oluşturulacak.

 Peki ÖSYM ek kontenjan kılavuzunu ne zaman yayınlayacak?   Bu konuda ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmış değil fakat geçtiğimiz yılı dikkate alacak olursak. Ağustos ayı içerisinde 2010 LYS sonuçları açıklanmış ve 2010 Ekim ayı içerisinde de ÖSYM Ek Yerleştirme Duyurusunu yapmış. Buna göre 6-11 Ekim 2010 tarihleri arasında ek yerleştirme işlemleri için adaylar tarafından tercihler alınmış ve 15 Ekim 2010 tarihinde de sonuçlar açıklanmış.
2010 yılı Ek Yerleştirme Tarihi:Başvuru Tarihleri 6 Ekim - 11 Ekim 2010Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TLKayıt Tarihi: Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonraki resmi ilk beş iş günü içerisinde adayların yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.ÖSYM bu yıl da benzer bir takvim mi izler bilmiyoruz ancak konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında bu konu altında sizler için Ek Yerleştirme Kontenjan Kılavuzunu paylaşacağız. Bu yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programını kazanamayan adaylar için henüz her şey bitmiş değil.
 Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları

Lisans
Önlisans
Toplam
Devlet Üniversiteleri
310.877
249.467
560.344
Vakıf Üniversiteleri
51.066
25.932
76.998
KKTC Üniversiteleri
14.696
1.699
16.395
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler
2.054
150
2.204
Toplam
378.693
277.248
655.941

Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları

Lisans
Önlisans
Toplam
Yerleşen
Boş
Yerleşen
Boş
Yerleşen
Boş
Devlet Üniversiteleri
296.363
14.514
234.539
14.928
530.902
29.442
Vakıf Üniversiteleri
42.730
8.336
17.625
8.307
60.355
16.643
KKTC Üniversiteleri
4.822
9.874
241
1.458
5.063
11.332
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler
1.126
928
62
88
1.188
1.016
Toplam
345.041
33.652
252.467
24.781
597.508
58.433
TEMEL İLKELER
1.2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2011-2012 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacaktır.
2.2011-2012 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî ek yerleştirme kontenjanlarını,
a)      2011-ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar,
b)     2011-ÖSYS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar ve
c) 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu basıldıktan sonra açılan ve bu nedenle merkezî yerleştirme işlemlerine girmemiş olan yeni yükseköğretim programlarının kontenjanları oluşturur.
3.2011 ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2011-ÖSYS’ye başvurulmuş olması zorunludur.
4.Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 12’yi geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir. Tercih Formu örneği için tıklayınız.
5.ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekir.
6.Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzda yer alan okul birincileri, bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları. belli sanat dallan, konu alanları veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adayların adı geçen kılavuzları yeniden gözden geçirmeleri yararlarına olabilir.

2011 EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR
1.2011-ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (Açıköğretim Fakültesinin kontenjansızprogramlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2011-ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yere yerleştirilmemiş (veya Açıköğretimin Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş) olmak gerekir.(Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan lisans ve ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabileceklerdir.)
Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a)          Yeni açılan yükseköğretim programları ile merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan yükseköğretim programlarını, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecektir.
b)         Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını ve Tablo 3B’deki önlisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Tablo 3A’daki önlisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır.
2. 2011’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapabilirler.
3. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programlarının koşullarını karşılamaları gerekir.
4. 2011-YGS/LYS’ye girmeyerek  sadece sınavsız geçiş için başvuran, 2011-ÖSYS’de sınava girmek için başvurduğu hâlde sınava girmeyen veya sınava girerek 140,000’ın altında YGS puanı alan meslek lisesi mezunlarısadece Tablo-3A’dan kendi alanlardaki yükseköğretim programlarının tercih edebileceklerdir.
5. 2011-ÖSYS’de sınava girerek ilgili puan türünde 140,000 ile 179,999 arasında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları gerek kendi alanlarında gerek alanları dışında Tablo-3A ve Tablo-3B’deki tüm programlar ile Tablo-4’teki Açıköğretim programlarını tercih edebilirler.
ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKIİR?

2011-ÖSYS Ek Yerleştirmeye başvuran adaylar, 2011-2012 öğretim yüı için Tablo 4’teki lisans programlarına ve Tablo 3B’deki ÖnlisansProgramlarına;
a) 2011 YGS/LYS sonucunda hesaplanan yerleştirme puanlan,
b) Okumak istedikleri yükseköğretim programlan ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlannın kontenjanlan ve koşullan göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo 3A’daki programlann boş kalan kontenjanlarına genel lise mezunu adaylar ile kendi alanlan dışındaki programlan tercih etmiş olan meslek lisesi mezunu adaylann yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların yükseköğretim programının puan türündeki yerleştirme puanları göz önünde tutulacaktır.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3A’daki kendi alanlarıyla ilgili önlisans programlarına sınavsız olarak;
a) Okumak istedikleri yükseköğretim programlan ile ilgili tercihleri,
b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,
c) Ortaöğretim Başan Puanı (OBP),
d) Yükseköğretim programlarınn kontenjanlan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

İllere Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları (Alfabetik Sırada)

İl Adı
ÖSYS’ye Başvuran
Yerleşen
Lisans
Önlisans
AÖF
Toplam
Sınavsız
YGS İle
ADANA
62.442
10.954
3.784
3.850
6.263
24.851
ADIYAMAN
23.901
3.256
1.793
808
2.137
7.994
AFYONKARAHİSAR
13.767
2.496
876
1.571
1.673
6.616
AĞRI
9.201
1.450
533
338
815
3.136
AKSARAY
7.625
1.396
531
508
811
3.246
AMASYA
9.797
1.526
502
909
1.295
4.232
ANKARA
127.957
30.019
5.238
9.319
16.628
61.204
ANTALYA
38.618
9.616
2.575
3.549
4.063
19.803
ARDAHAN
2.588
365
264
144
258
1.031
ARTVİN
5.212
868
432
552
522
2.374
AYDIN
20.606
5.026
1.208
1.886
2.064
10.184
BALIKESİR
24.428
5.171
1.563
2.496
2.837
12.067
BARTIN
3.680
713
229
432
417
1.791
BATMAN
16.942
2.724
1.189
611
1.177
5.701
BAYBURT
2.260
371
153
135
230
889
BİLECİK
4.733
945
282
626
582
2.435
BİNGÖL
7.502
985
584
450
618
2.637
BİTLİS
7.409
1.125
525
379
662
2.691
BOLU
7.343
1.301
366
663
802
3.132
BURDUR
5.818
1.267
452
697
584
3.000
BURSA
53.809
11.918
2.275
6.213
6.116
26.522
ÇANAKKALE
9.789
2.084
614
1.292
1.004
4.994
ÇANKIRI
4.360
723
231
501
674
2.129
ÇORUM
14.360
2.545
962
956
1.708
6.171
DENİZLİ
20.193
4.481
1.115
1.754
2.308
9.658
DİYARBAKIR
48.805
7.191
3.094
2.124
4.204
16.613
DÜZCE
8.034
1.451
498
1.033
1.008
3.990
EDİRNE
7.878
1.651
533
1.100
816
4.100
ELAZIĞ
20.685
3.456
1.471
1.172
2.021
8.120
ERZİNCAN
6.853
1.169
537
629
756
3.091
ERZURUM
20.245
3.662
1.109
1.271
2.267
8.309
ESKİŞEHİR
19.577
3.983
633
1.734
3.234
9.584
GAZİANTEP
37.887
6.518
2.874
2.063
3.960
15.415
GİRESUN
12.402
2.187
922
1.425
1.230
5.764
GÜMÜŞHANE
3.521
624
272
446
347
1.689
HAKKARİ
10.201
1.146
735
435
661
2.977
HATAY
36.718
6.757
2.874
2.465
3.426
15.522
IĞDIR
5.310
889
425
252
395
1.961
ISPARTA
10.863
2.227
752
1.155
1.144
5.278
İSTANBUL
266.712
58.394
16.369
27.471
32.638
134.872
İZMİR
79.582
17.834
4.256
7.952
9.722
39.764
KAHRAMANMARAŞ
28.277
4.571
2.042
1.415
2.937
10.965
KARABÜK
6.107
1.176
486
637
716
3.015
KARAMAN
6.135
1.223
510
400
812
2.945
KARS
6.102
1.092
489
394
480
2.455
KASTAMONU
7.637
1.442
561
818
969
3.790
KAYSERİ
33.145
6.808
1.864
2.202
3.354
14.228
KIRIKKALE
9.623
1.465
487
778
1.337
4.067
KIRKLARELİ
6.993
1.678
475
986
659
3.798
KIRŞEHİR
7.139
1.431
457
572
756
3.216
KİLİS
3.359
575
214
254
446
1.489
KOCAELİ
34.294
6.641
2.039
4.144
3.520
16.344
KONYA
46.831
9.368
2.664
3.459
5.816
21.307
KÜTAHYA
12.842
2.421
767
1.162
1.658
6.008
MALATYA
31.334
4.919
1.668
1.351
3.234
11.172
MANİSA
27.733
5.766
1.754
3.007
3.085
13.612
MARDİN
20.917
3.026
1.405
593
1.372
6.396
MERSİN
45.775
9.516
3.288
2.916
4.150
19.870
MUĞLA
15.375
3.645
898
1.611
1.451
7.605
MUŞ
7.616
1.165
530
322
583
2.600
NEVŞEHİR
6.353
1.375
413
440
680
2.908
NİĞDE
7.774
1.380
586
582
819
3.367
ORDU
17.238
3.158
1.293
1.661
1.764
7.876
OSMANİYE
17.662
2.680
1.260
1.281
1.653
6.874
RİZE
10.526
1.870
605
979
887
4.341
SAKARYA
19.324
3.763
1.031
2.257
1.971
9.022
SAMSUN
32.900
6.141
2.007
2.550
3.940
14.638
SİİRT
7.717
1.149
509
534
570
2.762
SİNOP
4.663
973
282
461
580
2.296
SİVAS
18.033
3.220
1.524
1.175
2.087
8.006
ŞANLIURFA
30.235
4.712
2.177
1.120
2.879
10.888
ŞIRNAK
8.733
1.128
671
573
550
2.922
TEKİRDAĞ
14.796
3.593
1.033
1.967
1.386
7.979
TOKAT
15.804
2.771
1.136
1.512
1.705
7.124
TRABZON
23.072
4.607
1.353
2.047
2.019
10.026
TUNCELİ
2.685
387
312
136
242
1.077
UŞAK
7.537
1.584
508
602
818
3.512
VAN
22.081
3.334
1.482
813
1.782
7.411
YALOVA
4.752
1.123
324
500
508
2.455
YOZGAT
11.967
1.971
724
904
1.553
5.152
ZONGULDAK
14.448
3.049
989
1.263
1.538
6.839

0 yorum:

Yorum Gönder